سفارش تبلیغ
صبا ویژن


همراه

روش مطالعه کردن
نوشته شده در 88/6/13:: 1:11 صبح

شیوه مطالعه : 1- خواندن بدون نوشتن:روش نادرست مطالعه است . مطالعه فرآیندی فعال و پویا است وبرای نیل به این هدف بایداز تمام حواس خودبرای درک صحیح مطالب استفاده کرد.باید با چشمان خود مطالب را خواند،بایددرزمان مورد نیاز مطالب را بلند بلند اداکرد و نکات مهم رایادداشت کرد تا هم با مطالب مورد مطالعه درگیر شده و حضوری فعال و همه جانبه دریادگیری داشت و هم در هنگام مورد نیاز ، خصوصا” قبل از امتحان،بتوان از روی نوشته ها مرور کرد و خیلی سریع مطالب مهم را مجددا” به خاطر سپرد 

2 - خط کشیدن زیر نکات مهم :این روش شاید نسبت به روش قبلی بهتر است ولی روش کاملی برای مطالعه نیست چرا که در این روش بعضی از افراد بجای آنکه تمرکز و توجه بروی یادگیری و درک مطالب داشته باشند ذهنشان معطوف به خط کشیدن زیر نکات مهم می گردد .حداقل روش صحیح خط کشیدن زیر نکات مهم به این صورت است که ابتدا مطالب را بخوانند و مفهوم را کاملا” درک کنند و سپس زیر نکات مهم خط بکشند نه آنکه در کتاب بدنبال نکات مهم بگردند تا زیر آن را خط بکشند . 

3- حاشیه نویسی :این روش نسبت بدو روش قبلی بهتر است ولی بازهم روشی کامل برای درک عمیق مطالب و خواندن کتب درسی نیست ولی می تواند برای یادگیری مطالبی که از اهمیتی چندان برخوردار نیستند مورد استفاده قرار گیرد. 

4-  خلاصه نویسی :دراین روش شما مطالب را میخوانیدو آنچه راکه درک کرده اید بصورت خلاصه بروی دفتری یادداشت می کنید که این روش برای مطالعه مناسب است و از روشهای قبلی بهتر می باشدچرا که دراین روش ابتدا مطالب را درک کرده سپس آنها را یادداشت می کنیداما بازهم بهترین روش برای خواندن نیست . 

5 -  کلید برداری :کلید برداری روشی بسیار مناسب برای خواندن و نوشتن نکات مهم است .در این روش شما بعد از درک مطالب ، بصورت کلیدی نکات مهم را یادداشت می کنید و در واقع کلمه کلیدی کوتاهترین، راحتترین ،بهترین وپرمعنی ترین کلمه ای است که با دیدن آن، مفهوم جمله تداعی شده و به خاطر آورده می شود .

6 -  خلاقیت و طرح شبکه ای مغز:این روش بهترین شیوه برای یادگیری خصوصا” فراگیری مطالب درسی است در این روش شما مطالب را میخوانید بعدازدرک حقیقی آنها نکات مهم رابه زبان خودتان و بصورت کلیدی یادداشت می کنیدو سپس کلمات کلیدی رابروی طرح شبکه ای مغز می نویسد ( در واقع نوشته های خودرا به بهترین شکل ممکن سازماندهی می کنیدونکات اصلی و فرعی رامشخص می کنید)تا در دفعات بعد به جای دوباره خوانی کتاب ، فقط به طرح شبکه ای مراجعه کرده وبا دیدن کلمات کلیدی نوشته شده برویطرح شبکه ای مغز ، آنها را خیلی سریع مرور کنید . این روش درصدموفقیت تحصیلی شما را تا حدودبسیار زیادی افزایش میدهد و درس خواندن را بسیار آسان می کند. و بازده مطالعه را افزایش میدهد. 

منبع : http://management.parsiblog.comکلمات کلیدی :
پیامها