سفارش تبلیغ
صبا ویژن


همراه

در جلسه ی امتحان عشق
نوشته شده در 88/6/3:: 11:18 عصر

الهی! با بارانی ترین نگاهم به درگاه ملکوتی تو پناه می جویم و نامهای مقدس تو را با ذره ذره وجودم تکرار می کنم. یا نور، یا نور النور، یا منور النور، یا نور کل نور ...

و عاشقانه تو را می خوانم و امید دارم که مرا بی اجابت نخواهی گذاشت  

 من مانده ام و یک برگ سپید ، یک دنیا حرف ناگفتنی ، یک بغل تنهایی و دلتنگی ..... 

درد دل من در این کاغذ کوچک جا نمی شود .

در این سکوت بغض آلود قطره ی کوچکی هوس سرسره بازی میکند ......

 ,برگه ی سپیدم عاشقانه قطره را به آغوش میکشد  ....عشق تو نوشتنی نیست

 در برگه ام کنار آن قطره یک قلب کوچک میکشم ........وقت تمام استکلمات کلیدی :
پیامها