سفارش تبلیغ
صبا ویژن


همراه

محیط مدارس
نوشته شده در 88/4/11:: 11:10 صبح

محیط مدارس کانون مهمی برای تقویت مبادله محبت و کسب احســاس ارزشمندی است مدارس می توانند در ارضای نیاز محبت دانش آمـوزان ومهم تر از آن فراگیری شیوه ی تفکر وحل مشکلات را علاوه برعلــــــــــم درارضای نیاز به احساس ارزشمندی تقویت کنند.

درمحیط های آمـــــــوزشی مااستفاده های مربوط به تفکر ،خلاقیت،هنر و سرگرمی دردانش آمــوزان بطور جدی افت کرده داستان غم انگیز این است که برای آموزش مسئولیت اجتمـاعی و طریقه نیل به یک هویت موفق هیچ تلاشی نمی شود یابسیارکم است شرایط فیزیکی محیط آموزشی نیز درکنار شرایط عاطفی درکارایی و راحتی کار نقش مهمی را ایفا می کند.

در حال حــــاضر با قدم گذاردن به کلاسهای درس تصور می کنیم که حداقل صد ســـــــــال به عقب برگشته ایم چراما کشوری چون ژاپن را الگوی آموزشی خود قرار نمی دهیم این کشـــور با دورنگری ودوراندیشی برنامه ی صد ساله ای را برای جامعه خویش پی ریزی نموده ودرجهت دستیابی به ان از هیچ گونه تلاش و کـــــــوششی فرو گذار ننموده است.

ملتی که کوه ها را شکفته بر دریا فائق آمده و اعمـــاق اقیانوس ها را کاویده است . ملتی که از جهت جسمی هم ردیف با دیگر ملت ها و بلکه ضعیف تر بوده ظرف چند دهه

 وزن و قد خود را افزایش داده و در مسابقات ورزشی درخشیده است ملـــتی که از نظر هوشی از امریکا و اروپا پیشی گرفته است .آنچه که باعث پیشرفت و ترقی روز افزون ژاپن شده بی گمان نشات گرفته از:روحیات فردی و جمعی ،سخت کوشی و خوداتکایی ،صرفه جویی و قناعت ، نظم و انضباط و............ است .

http://management.parsiblog.com/کلمات کلیدی :
پیامها