سفارش تبلیغ
صبا ویژن


همراه

مدیریت کلاس درس
نوشته شده در 88/5/26:: 12:36 عصر

مدیریت کلاس :
 اساس وریشه رفتارهای نامطلوب را ازبین ببرید:اگر در قوانین یادگیری شرطی موردی وجود داشته باشد که مــــا بتوانیم به آن معتقد باشیم همین است که برای ازبین بردن یک رفتار باید مطمئن شویم که آن رفتـــــــار بیش از این تقویت نخــــــــواهد شد دانش آموزان مانند همه ما اغلب اوقات به نحو منطقی عمل

 می کنند ما اعمالمان را بنا بردلیلی انجام می دهیم حال اگررفتار سوء دانش آموزی برای وی پاداش بیاورد رفتار خلاف تقویت شده واحتمال انجام مجدد این  عمل در آینده وجود دارد.

دانش آموزی که درکلاس مشکل تراشی می کند ودر نتیجه توجه همسالان را به خود معطوف می سازد برای عمـلش پاداش گرفته است .

او در کار سرگـــــرم نمودن معلم به خودش توفیق یافته وممکن است به همین صورت نیز پاداش دریافت نمــــاید .دانش آموزی که می تواند خشم شما را بر انگیزد ممکن است از کلاسیهایش بـــــــرای این کار پاداش دریافت کند شما به آسانی رفتار دانش آموزی را که در صدد از بین بردن آن هستیدبطور ناخود آگاه تقویت می نمایید .

ما باید با دقت در آنچه که بررفتـــار سوء دانش آموز تاثیر می گذارد ویا بعد از این رفتار به وجود می آید در جست جـــــــوی هر گونه علامتی که حاکی از پاداش دادن به رفتار خلاف است باشیم. در بیشتر مـــوارد نباید توجه کرد دانش آموز فقط می خواهد خودنمایی کند . نادیده انگاری رفتــار خلافی که برای دانش آموزیا همکلاسی هایش خطرناک نباشد احتمالا منجربه نابودی آن رفتار خواهد شد .نادیده گرفتن رفتـار باعث خواهد شدکه دانش آموز کاری از پیش نبرد . برخی از مـــا معلمان به وسیله تنبیه در صدد انهدام رفتارناخواسته برمی آییم که مانند بکار بردن یک آتش خـاموش کن آبی هستیم برای یک آتش سوزی ناشی از برق .

ابتدا به نظـــــــــــــر موثر می آید شعله ها کم می شوند ولی متاسفانه به محض اینکه سرتان را برگرداندیدآتش دوباره شعله ورمی شود .منشاء آتش را بیابیم یعنی:اساس رفتار ناخواسته را و آتش نشان مناسب را بکار گیریم ، تقویت رفتار را کنار بزنیم که همین به تنهایی منجــــر به انهدام رفتار ناخواسته خواهد شد .

منبع : http://management.parsiblog.comکلمات کلیدی :
پیامها